en | shq
URBAN PLUS
Studio e Arkitekturës,
Planifikimit dhe Dizajnit Urban
Rr. UÇK 178/1-1,
10000 Prishtinë,
KOSOVË
Telefon: +381 (0)38246056
Email: info@urban-plus.com