en | shq
Arkitekture

Rikonstruimi i Motelit "Nora", Klinë, 2007

Projekti Zbatues Arkitektonik , Fabrika e Kuzhinave "Lesna", Lipjan, 2008

Projekti Zbatues, Biblioteka Regjionale , Gjakovë, 2007

Projekti Ideor i Rikonstruimit, Objekt Afarist, Gjilan, 2008

Projekti Ideor Arkitektonik i Spitalit të Krahërorit, Pejë, 2009

Projekti Ideor – Garazha Nëntokësore, Prishtinë, 2003

Projekti Ideor ‘’Minsitria e Forcave dhe Sigurisë së Kosovës'', Prishtina, 2010

Projekti ideor dhe zbatues për shtëpin e banimit P+1, Gjilan

Projekti ideor dhe zbatues, institucioni parashkollor "Xhevë Lladrovci" në Klinë, 2014

Projekti Zbatues Arkitektonik , Supermarketi "Gllareva", Klinë, 2008

Projekti ideor dhe zbatues "Objekt banimor-afarist", Gjilan, 2011

Projekti ideor, ''Shtëpia e Kulturës'' në Junik, 2012

Konkursi për projektin ideor të institucionit parashkollor në lagjen Arbëria, Prishtinë…

Projekti ideor dhe zbatues "Kompleksi afarist banimor",Gjilan, 2011

Projekti ideor për shkollën e arsimit bazik - parafillor, fillor dhe i mesëm i ulët

Projekti ideor "Kompleksi Afarist Banimor", Gjilan, 2010

Projekti Ideor,''Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë'' & ''Fakulteti i Shkencave të…

Projekti Ideor Urb-Arkitektonik i Kompleksit Afaristo-Banesor – PUHOVCI 3, Pejë, 2009

Projekti ideor dhe zbatues, Shkolla ''Model'' në Prishtinë ( Niveli Parafillor, Fillor dhe…

Projekti Zbatues Urb-Arkitektonik i Kompleksit Afaristo-Banesor "Kalabria C6/1", Prishtinë,…

Projekti Ideor Urb-Arkitektonik i Kompleksit Afaristo-Banesor, Klinë, 2007

Projekti ideor dhe zbatues, ''Kolegji ndërkombëtar, Ndërtesa A'' në Mitrovicë, 2010

Projekti ideor, Konvikt i studentave, Prishtinë 2007

Projekti ideor dhe zbatues, ''Kolegji ndërkombëtar, Ndërtesa B'' në Mitrovicë, 2010

Projekti Zbatues Urb-Arkitektonik i Kompleksit Afaristo-Banesor "Kalabria A", Prishtinë, 2006

Projekti ideor dhe zbatues, "Shkolla e gjelbërt" në Prishtinë, 2009

Projekti ideor, Konvikti i studentëve nr.6, Prishtinë 2006

Projekti ideor, Shkolla e Muzikës "Prenk Jakova" në Prishtinë, 2008

Plani Zbatues Urb-Arkitektonik i Kompleksit Afaristo-Banesor, Pejë, 2006

Projekti ideor, ''Fakulteti i Edukimi'' në Gjakovë, 2008

Projekti ideor dhe zbatues, Institucioni Parashkollor "Rrita Jonë" në Kastriot, 2007

Projekti Ideor Urb-Arkitektonik i Kompleksit Afarist-Banesor "Iliria", Gjilan, 2005

Projekti Ideor Urb-Arkitektonik i Kompleksit Afarist-Banesor "Ulpiana", Prishtinë, 2005

Projekti Ideor, ''Fakulteti i Edukimit'' në Prishtinë, 2007

Projekti zbatues – "Shtepi Banimi", Prishtinë, 2005

Projekti Ideor, Kompleksi afarist - banimor "Zona e Qendrës", Gjilan, 2004